+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Zespół


adw. Andrzej Śmigielski


Po ukończeniu aplikacji adwokackiej pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej – adwokata Zbigniewa Wodo w 2011 r., założył swoją kancelarię, która stale ewoluując stawia czoła wyzwaniom zawodu i oczekiwaniom Klientów. Jest także autorem artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego (publikowanych m.in. w Biuletynie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz porad prawnych na łamach prasy (m.in. Dziennika Łódzkiego), występuje również w roli eksperta w programach telewizyjnych. Od 2016 r. pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi, a w 2021 r. został wybrany Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi.

adw. Mariusz Pongowski


Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2014 r. broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego zatytułowaną: „Zmiana umowy spółki jawnej”. Uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów za rok akademicki 2011/2012. Biegle włada językiem angielskim, certyfikat ,,Certificate of Proficiency in English”. Od 2015 r. do 2017 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Łódzkiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.

adw. Mateusz Rudzki


Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 r. broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Finansowego zatytułowaną: ,,Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za zaległości podatkowe spółki”. Włada językiem angielskim, certyfikat ,,First Certificate in English”. W okresie 2013-2014 r. asystent sędziego w IV Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od 2015 r. do 2017 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i gospodarczym.

adw. Joanna Oporska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 2017 r. broniąc pracę magisterską pt. „Wykonawca testamentu” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr hab. Pawła Księżaka prof. nadzw. UŁ. W roku akademickim 2015/2016 uzyskała stypendium rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 r. do 2020 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin zawodowy zdała w maju 2021 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim w prawie spadkowym.

adw. Anna Stadnik


W 2011 r. otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Studia rozpoczęła w 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów praktykowała w kancelarii, a także w Sądzie Rejonowym oraz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, była też wielokrotną laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską pt. „Formy prawne wykonywania zawodu lekarza” obroniła z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zbigniewa Górala. Od 2018 r. do 2020 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin zawodowy zdała w maju 2021 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posługuje się w stopniu biegłym językiem angielskim prawniczym i biznesowym, co potwierdza certyfikat Test of Legal English Skills uzyskany na poziomie Advanced.

adw. Paulina Strzechowska vel-Strzeszewska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 2017 r. broniąc pracę magisterską pt. „Ochrona dóbr osobistych osób bliskich zmarłego w zakresie kultywowania pamięcią i czci zmarłego” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr hab. Pawła Księżaka prof. nadzw. UŁ. Od 2012 r. zdobywała praktykę w kancelarii adwokackiej. W roku akademickim 2015/2016 uzyskała stypendium rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 r. do 2020 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin zawodowy zdała w maju 2021 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim w prawie spadkowym oraz w prawie karnym.

apl. adw. Błażej Lewandowski


Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. W 2015 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W toku studiów wybrał specjalizację gospodarczą oraz uczęszczał na seminarium prowadzone przez prof. Pawła Księżaka oraz prof. Małgorzatę Pyziak-Szafnicką w Katedrze Prawa Cywilnego Materialnego. W 2020 r. obronił pracę magisterską pt. „Naprawienie szkody majątkowej powstałej w wypadku komunikacyjnym.”. W toku studiów otrzymał certyfikat „Test of Legal English Skills” (TOLES) oraz certyfikat „Certificate in Advanced English” (CAE). Od 2021 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

apl. adw. Marta Filipczak


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2019 roku odbywała praktyki w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, a od 2020 roku zyskuje doświadczenie zawodowe w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. W 2021 r. obroniła pracę magisterską pt.: „Odpowiedzialność państwa członkowskiego za naruszenie prawa Unii Europejskiej” w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego pod kierunkiem prof. Elżbiety Dyni. Od 2022 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

apl. adw. Anna Maria Mańka


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez rok była uczestnikiem Koła Naukowego Prawa Medycznego, a w trakcie trwania studiów otrzymywała stypendium rektora dla najlepszych studentów. Od 2019 roku zyskuje doświadczenie zawodowe w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. W 2021 r. na ocenę bardzo dobrą obroniła pracę magisterską pt.: "Rozgraniczenie statutów kolizyjnych w przypadku przelewu wierzytelności" w Katedrze Prawa Cywilnego UŁ pod kierunkiem prof. UŁ dra hab. Michała Wojewody. Od 2022 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

apl. adw. Michał Sitarz


W latach 2017-2022 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem studiów wychowania fizycznego na Wyższej Szkole Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. W okresie studiów zawodowo trenował piłkę nożną. W toku studiów prawniczych wybrał specjalizację cywilną. W 2021 r. odbył praktykę w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa IV Wydziale Karnym w Łodzi. Ukończył studia prawnicze pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Moniki Nowak broniąc pracę magisterską zatytułowaną: ,,Zatrudnianie profesjonalnych sportowców ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej piłkarzy nożnych” na ocenę bardzo dobrą. Przedmiotem jego obecnych zainteresowań jest w szczególności prawo pracy i prawo sportowe. Od 2023 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego.

apl. adw. Anna Wasiak


Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2022 r., broniąc pracę magisterską na temat „Wykorzystywania znaków towarowych w grach komputerowych w prawie Unii Europejskiej” w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2019 roku współpracując z łódzkimi kancelariami adwokackimi, korporacjami prawniczymi oraz odbywając staż absolwencki w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Uczestniczka Kliniki Prawa Technologii Przyszłości, stanowiącej część międzynarodowego projektu TechLawClinics. Od 2023 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Magdalena Treller


Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując w Wydziale Finansowym oraz w Kadrach Urzędu Miasta Zduńska Wola, a także będąc protokolantem i prowadząc windykację należności sądowych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. W swojej karierze zawodowej ukończyła kursy z zakresu biurowości urzędnika sądowego dotyczące prawa karnego, a także w tematyce bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Katarzyna Wieczorek


Absolwentka Studium Ekonomicznego w Zduńskiej Woli, specjalizacja finanse i rachunkowość.