+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
Polski English
 

Zespół


adw. Andrzej Śmigielski


Po ukończeniu aplikacji adwokackiej pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej – adwokata Zbigniewa Wodo w 2011 r., założył swoją kancelarię, która stale ewoluując stawia czoła wyzwaniom zawodu i oczekiwaniom Klientów. Jest także autorem artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego (publikowanych m.in. w Biuletynie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz porad prawnych na łamach prasy (m.in. Dziennika Łódzkiego), występuje również w roli eksperta w programach telewizyjnych. Od 2016 r. jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi.

apl. adw. Anna Stadnik


W 2011 r. otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Studia rozpoczęła w 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów praktykowała w kancelarii, a także w Sądzie Rejonowym oraz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, była też wielokrotną laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską pt. „Formy prawne wykonywania zawodu lekarza” obroniła z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zbigniewa Górala. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2018 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posługuje się w stopniu biegłym językiem angielskim prawniczym i biznesowym, co potwierdza certyfikat Test of Legal English Skills uzyskany na poziomie Advanced.

apl. adw. Paulina Strzechowska vel Strzeszewska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 2017 r. broniąc pracę magisterską pt. „Ochrona dóbr osobistych osób bliskich zmarłego w zakresie kultywowania pamięcią i czci zmarłego” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr hab. Pawła Księżaka prof. nadzw. UŁ. W roku akademickim 2015/2016 uzyskała stypendium rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 r. zdobywała praktykę w kancelarii adwokackiej. W styczniu 2018 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim w prawie spadkowym oraz w prawie karnym.

apl. adw. Joanna Oporska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 2017 r. broniąc pracę magisterską pt. „Wykonawca testamentu” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr hab. Pawła Księżaka prof. nadzw. UŁ. W roku akademickim 2015/2016 uzyskała stypendium rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W styczniu 2018 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim w prawie spadkowym.

apl. adw. Anna Wieczorek-Kowalska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2018 r. obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt.: „Zbieg egzekucji w polskim systemie prawnym” w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Procedur Środowiskowych. W trakcie studiów otrzymywała stypendium rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej – Klinice Prawa, a także odbywając praktykę w Sądzie Rejonowym, kancelarii komorniczej oraz kancelarii notarialnej. W styczniu 2019 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie cywilnym, w szczególności w problematyce prawa rodzinnego.

apl. adw. Kinga Lesiak


W 2018 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Świadek anonimowy w polskim procesie karnym” obroniła z wynikiem bardzo dobrym. W toku studiów była wielokrotną stypendystką stypendium rektora dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich oraz kancelarii radcy prawnego. W trakcie studiów działała również w sekcji karnej Studenckiego Punktu Informacji Prawnej - Klinika Prawa. Od 2019 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie spółek handlowych oraz prawie odszkodowawczym.

apl. adw. Błażej Lewandowski


Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. W 2015 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W toku studiów wybrał specjalizację gospodarczą oraz uczęszczał na seminarium prowadzone przez prof. Pawła Księżaka oraz prof. Małgorzatę Pyziak-Szafnicką w Katedrze Prawa Cywilnego Materialnego. W 2020 r. obronił pracę magisterską pt. „Naprawienie szkody majątkowej powstałej w wypadku komunikacyjnym.”. W toku studiów otrzymał certyfikat „Test of Legal English Skills” (TOLES) oraz certyfikat „Certificate in Advanced English” (CAE). Od 2021 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Marta Filipczak


Obecnie studentka V-go roku studiów na kierunku prawo, które rozpoczęła w 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczęszcza na seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Elżbiety Dyni rozpoczęła pisanie pracy magisterskiej pt. "Odpowiedzialność państwa członkowskiego za naruszenie prawa Unii Europejskiej". W 2019 roku odbywała praktyki w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. Od 2020 roku zyskuje doświadczenie zawodowe jako praktykant w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Śmigielskiego.

Anna Maria Mańka


Obecnie studentka IV-go roku studiów na kierunku prawo, które rozpoczęła w 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na specjalizacji ,,prawo gospodarcze”. Przez rok była uczestnikiem Koła Naukowego Prawa Medycznego. Od trzech lat otrzymuje stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jej zainteresowania i plany związane z pracą magisterską skupiają się wokół prawa cywilnego. Od 2019 r. zdobywa doświadczenie zawodowe jako praktykant w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Śmigielskiego.

Maria Piontek


Obecnie studentka IV-go roku kierunku prawo, ze specjalnością prawnokarną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczęszcza na seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Pracy, gdzie rozpoczęła pisanie swojej pracy magisterskiej. W roku 2017/2018 oraz 2019/2020 otrzymała stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe. Odbywała praktyki w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym i w prawie pracy.

Magdalena Treller


Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując w Wydziale Finansowym oraz w Kadrach Urzędu Miasta Zduńska Wola, a także będąc protokolantem i prowadząc windykację należności sądowych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. W swojej karierze zawodowej ukończyła kursy z zakresu biurowości urzędnika sądowego dotyczące prawa karnego, a także w tematyce bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Katarzyna Wieczorek


Absolwentka Studium Ekonomicznego w Zduńskiej Woli, specjalizacja finanse i rachunkowość.adw. Mateusz Rudzki


Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 r. broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Finansowego zatytułowaną: ,,Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za zaległości podatkowe spółki”. Włada językiem angielskim, certyfikat ,,First Certificate in English”. W okresie 2013-2014 r. asystent sędziego w IV Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od 2015 r do 2017 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i gospodarczym.

adw. Mariusz Pongowski


Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2014 r. broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego zatytułowaną: „Zmiana umowy spółki jawnej”. Uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów za rok akademicki 2011/2012. Biegle włada językiem angielskim, certyfikat ,,Certificate of Proficiency in English”. Od 2015 r. do 2017 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Łódzkiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.

adw. Mateusz Zbrojewski


Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w 2012 r. z wynikiem bardzo dobrym. Adwokat Mateusz Zbrojewski w latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Marcina Komorowskiego, a następnie Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Państwowy egzamin zawodowy zdał w marcu 2016 r. uzyskując najlepszy wynik w Izbie Łódzkiej.A dwokat Mateusz Zbrojewski specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Włada językiem angielskim, dyplom CAE (Certificate in Advanced English) oraz certyfikat TOLES (Test of Legal English Skills). Od 2016 r. wraz z Adwokatem Andrzejem Śmigielskim prowadzi filę kancelarii adwokackiej w Bełchatowie, w ramach której wspólnie świadczą pomoc prawną klientom prywatnym, jak i przedsiębiorcom.