+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo bankowe


Zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidacji instytucji bankowych, a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. W zakresie prawa bankowego wyróżnimy prywatne prawo bankowe, znane jako prawo umów bankowych, które reguluje zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z instytucjami bankowymi oraz prawo bankowe publiczne odnoszące się do powszechnie obowiązujących zasad funkcjonowania instytucji bankowych.

Obsługa w zakresie prawa bankowego obejmuje m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

 1. doradztwo, reprezentowanie klienta sporach przedsądowych i sądowych przed sądem I i II instancji;
 2. sprawy dot. obrotu instrumentami finansowymi;
 3. przeprowadzanie postępowań likwidacyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 4. tworzenie i opiniowanie wzorców umownych;
 5. negocjowanie z instytucjami bankowymi umów restrukturyzacyjnych;
 6. porady prawne i reprezentacja przedsiębiorców w negocjacjach w zakresie pozyskiwania kapitału na inwestycje;
 7. analizowanie umów kredytowych (m.in. sprawy związane z kredytem frankowym);
 8. przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa bankowego;
 9. sprawy związane ze stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami;
 10. sprawy związane z udostępnianiem i wykorzystywaniem danych osobowych przez instytucje finansowe;
 11. usuwanie danych klientów z rejestrów bankowych (np. BIK);
 12. sprawy związane z  odpowiedzialnością instytucji finansowych z tytułu zaniedbań.