+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Rozwody


Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może orzec o rozwodzie w momencie, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. O rozkładzie pożycia mówimy w przypadku, w którym można zasadnie przyjąć, iż żadna ze stron związku do niego nie wróci. Z zupełnym rozkładem pożycia mamy do czynienia w chwili, gdy małżonków nie łączy już więź psychiczna (miłość, wzajemny szacunek), fizyczna (pożycie), jak również gospodarcza (wspólne mieszkanie, prowadzenie gospodarstwa domowego). Warto dodać, że wydanie przez Sąd orzeczenia o rozwodzie pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych odnoszących się do opieki nad dziećmi, alimentów i podziału składników majątku wspólnego.

Małżeństwo, choć bez wątpienia niezwykle wartościowe, stanowi jeden z najbardziej wymagających rodzajów związku. Niestety, jak pokazuje to praktyka, nierzadko ma miejsce sytuacja, w której jeden lub obydwoje ze współmałżonków dąży do zerwania więzów. Jeśli – pomimo starań – nie udaje się osiągnąć satysfakcjonującego obie strony porozumienia, wówczas rozwiązaniem ww. kwestii może okazać się rozwód.

Sprawy rozwodowe

– obsługa Kancelarii w ww. zakresie obejmuje m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

  1. przeanalizowanie sprawy wraz z towarzyszącymi jej aspektami;
  2. przygotowanie pełnej dokumentacji;
  3. reprezentacje klienta w trakcie sprawy rozwodowej (przed Sądem I i II instancji);
  4. udzielanie niezbędnych porad prawnych.

Zapraszamy do kontaktu – Adwokat Śmigielski Łódź – rozwód z orzeczeniem bez i z orzeczeniem o winie, podział majątku, opieka nad małoletnimi dziećmi.