+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

apl. adw. Michał Sitarz


W latach 2017-2022 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem studiów wychowania fizycznego na Wyższej Szkole Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. W okresie studiów zawodowo trenował piłkę nożną. W toku studiów prawniczych wybrał specjalizację cywilną. W 2021 r. odbył praktykę w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa IV Wydziale Karnym w Łodzi. Ukończył studia prawnicze pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Moniki Nowak broniąc pracę magisterską zatytułowaną: ,,Zatrudnianie profesjonalnych sportowców ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej piłkarzy nożnych” na ocenę bardzo dobrą. Przedmiotem jego obecnych zainteresowań jest w szczególności prawo pracy i prawo sportowe. Od 2023 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego.