+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

adw. Anna Stadnik


W 2011 r. otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Studia rozpoczęła w 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów praktykowała w kancelarii, a także w Sądzie Rejonowym oraz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, była też wielokrotną laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską pt. „Formy prawne wykonywania zawodu lekarza” obroniła z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zbigniewa Górala. Od 2018 r. do 2020 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin zawodowy zdała w maju 2021 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posługuje się w stopniu biegłym językiem angielskim prawniczym i biznesowym, co potwierdza certyfikat Test of Legal English Skills uzyskany na poziomie Advanced.