+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Polityka prywatności


strony kancelarii adwokackiej Adwokata Andrzeja Śmigielskiego.

Kancelaria (z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, lok. 424, NIP 7691913119), będąca właścicielem strony adwokatmecenas.eu, jako Administrator danych, szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzaniadanych osobowych zapisy niniejszej Polityki określają jakie dane na temat Użytkowników są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane. Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym adwokatmecenas.eu oraz Kancelaria adwokacka Adwokat Andrzej Śmigielski przetwarza dane osobowe Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika w ramach strony adwokatmecenas.eu jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi napytania zadane Kancelarii, niezależnie od formy (np. na email). W tym przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. aRODO). Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Kancelarię jego danych osobowych w każdym przypadku jest całkowicie dobrowolne. Każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. W związku z tym dane Użytkownika będą przetwarzane przez Kancelarię do czasu odwołania zgody przez Użytkownika lub do czasu realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z Kancelarią.

Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Strona internetowa adwokatmecenas.eu zbudowana jest w oparciu o technologie na wzór rozwiązań sprawdzonych na całym świecie. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zapisywany jest numer IP używanego komputera.

W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom, ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania („odbiorcy danych”). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku, jednak w oparciu o te dane nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Użytkownika (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – znajdują się na urządzeniu do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
  • stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Użytkownika. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowymi oraz unikalny numer.

Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail andrzej.smigielski@adwokatura.pl.