+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze

to gałąź prawa regulująca stosunki gospodarcze w zakresie relacji między państwem a przedsiębiorstwami oraz między podmiotami gospodarczymi. Nasza kancelaria od wielu lat prowadzi obsługę przedsiębiorstw – zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Posiadamy ogromne doświadczenie w m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

 1. prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym i bieżącej działalności;
 2. pomocy przy wyborze najbardziej odpowiedniej formy prawnej działalności oraz przygotowaniu wszelkich dokumentów potrzebnych do jej rejestracji;
 3. zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek handlowych;
 4. reprezentowaniu w postępowaniach rejestrowych (rejestracja spółek i dokonywanie wszelkich zmian w KRS);
 5. organizowaniu zgromadzeń wspólników, przygotowywaniu uchwał organów spółek;
 6. doradztwie w zakresie prawa spółek;
 7. tworzeniu, redagowaniu i opiniowaniu umów i statutów, negocjowaniu umów, zabezpieczaniu umów;
 8. windykacji wierzytelności;
 9. pomocy prawnej w negocjacjach handlowych;
 10. reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach sądowych, administracyjnych, administracyjnosądowych, egzekucyjnych;
 11. rozwiązywaniu problemów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
 12. reprezentowaniu w sprawach wekslowych;
 13. podejmowaniu skutecznych działań zmierzających do restrukturyzacji podmiotów gospodarczych:
  • prowadzeniu postępowań w przedmiocie zatwierdzenia układu;
  • prowadzeniu postępowań układowych;
  • prowadzeniu przyspieszonych postępowań układowych;
  • prowadzeniu postępowań sanacyjnych;
 1. prowadzeniu postępowań upadłościowych (zarówno w imieniu dłużników, jak i wierzycieli):
  • redagowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości (w tym również konsumenckiej);
  • reprezentowaniu interesów wierzycieli i dłużników na zgromadzeniach wierzycieli;
 1. pomocy w opracowaniu i wdrażaniu mechanizmów dotyczących zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Profesjonalna obsługa prawna – prawo gospodarcze – adwokat Andrzej Śmigielski Łódź – skontaktuj się z nami telefonicznie i umów na wizytę!