+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

apl. adw. Anna Wasiak


Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2022 r., broniąc pracę magisterską na temat „Wykorzystywania znaków towarowych w grach komputerowych w prawie Unii Europejskiej” w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2019 roku współpracując z łódzkimi kancelariami adwokackimi, korporacjami prawniczymi oraz odbywając staż absolwencki w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Uczestniczka Kliniki Prawa Technologii Przyszłości, stanowiącej część międzynarodowego projektu TechLawClinics. Od 2023 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.