+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo wykroczeń


Dziedzina prawna, obejmująca normy prawa materialnego, procesowego, jak i wykonawczego. Głównym źródłem prawa wykroczeń są regulacje zawarte w Kodeksie wykroczeń oraz Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Prawo wykroczeń reguluje kwestię odpowiedzialności za wykroczenia, tj. czyny zabronione pod groźbą kary różniące się jednak od przestępstw mniejszą społeczną szkodliwością, a w konsekwencji mniejszym rozmiarem ich moralnego potępienia.

Oferujemy pomoc w sprawach m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

  1. dot. wniosku o ukaranie,
  2. postępowania mandatowego (mandat gotówkowy, mandat kredytowany, mandat zaoczny);
  3. spraw dot. uchylenia mandatu;
  4. w sprawach związanych z wyrokiem nakazowym, sporządzeniem sprzeciwu od wyroku nakazowego;
  5. w sprawach dot. nieświadomości karalności.