+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

apl. adw. Anna Maria Mańka


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez rok była uczestnikiem Koła Naukowego Prawa Medycznego, a w trakcie trwania studiów otrzymywała stypendium rektora dla najlepszych studentów. Od 2019 roku zyskuje doświadczenie zawodowe w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. W 2021 r. na ocenę bardzo dobrą obroniła pracę magisterską pt.: „Rozgraniczenie statutów kolizyjnych w przypadku przelewu wierzytelności” w Katedrze Prawa Cywilnego UŁ pod kierunkiem prof. UŁ dra hab. Michała Wojewody. Od 2022 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.