+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo podatkowe


Gałąź prawa mająca za przedmiot unormowania całokształt stosunków pomiędzy państwem a jednostką, których treścią jest obowiązek podatkowy. Prawo to reguluje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.

Usługi świadczone przez kancelarię w zakresie prawa podatkowego obejmują m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

  1. sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów podatkowych i celnych oraz reprezentowanie w postępowaniu przed organem I i II instancji;
  2. pomoc w sporządzaniu podatkowej interpretacji indywidualnej;
  3. reprezentowanie w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi;
  4. reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.