+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
Polski English
 

Aktualności


Mecenas Andrzej Śmigielski o tym, jak od strony prawnej wygląda sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego


Sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego- czy są prawne możliwości rozwiązania problemu – o tym w studiu Radia Łódź ze swoimi gośćmi rozmawiał Maciej Trojanowski.

Prawo na Ławę odc. 14 - Dozór elektroniczny


Dozór elektroniczny zapewnia odbywanie kary na wolności. Wolność ta jest oczywiście w odpowiedni sposób ograniczona, jednakże skazany mimo wszystko nie zostaje całkowicie wyeliminowany ze społeczności. Dzięki temu ma możliwość naprawienia popełnionych błędów i jednocześnie wypełniania swoich dotychczasowych obowiązków, takich jak chodzenie do pracy, zajmowanie się gospodarstwem domowym czy opiekowanie się dziećmi. Jakie warunki musi spełnić […]

Prawo na Ławę odc. 13 Przedawnienie Roszczeń


Co powoduje przedawnienie roszczeń? Dłużnicy nie muszą spłacać należności wierzycielowi! Jednak należy pamiętać, że samo roszczenie nie zniknie, tylko będzie niemożliwe do wyegzekwowania przed sądem. Co to oznacza? Przedawnienie roszczeń – co na nie wpływa? Przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg w chwili wymagalności roszczenia, czyli od momentu możliwości dochodzenia jego spełnienia. Przed ustaleniem należy jednak sprawdzić […]

Prawo na Ławę odc. 12 - Zabezpieczenie roszczeń przedsiębiorcy


Zator płatniczy to sytuacja, w której kontrahent nie otrzymuje zapłaty za dostarczone towary lub świadczone usługi w terminie, co powoduje, że sam nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych względem swoich partnerów handlowych. Zatory płatnicze hamują więc rozwój firm, przyczyniając się do utraty płynności finansowej przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach do ich upadłości.

Prawo na Ławę odc. 11 - Ochrona dóbr osobistych


Dobrami osobistymi człowieka są wolność, zdrowie, swoboda, nietykalność, twórczość artystyczna. Każdemu człowiekowi przysługuje, prawo do poszanowania jego godności. Nikogo nie powinno się obrażać, szykanować. Mecenas Andrzej Śmigielski opowie co zrobi w przypadku naruszenia dóbr osobistych.

Prawo na Ławę odc. 10 - Podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami


W dziesiątym odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski opowie o podziału majątku wspólnego pomiędzy małżonkami. Po zakończeniu małżeństwa w formie rozwodu, jeżeli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, możliwy jest podział majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego może nastąpić, również po śmierci jednego z małżonków.

Prawo na Ławę odc. 9 - Rodzaje umów o pracę oraz rozwiązywanie stosunków umów o pracę


W dziewiątym odcinku programu mecenas Andrzej Śmigielski poruszy tematy dotyczące: Stosunku pracy, rodzaju pracy oraz rodzaje rozwiązywania umów o pracę. Warto wiedzieć co wolno a czego nie Pracodawcom.

Prawo Na Ławę odc. 8 - DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW


W ósmym odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski opowie o dochodzeniu roszczeń przez przedsiębiorców i ich zabezpieczeniu przed brakiem zapłaty.

Prawo Na Ławę odc. 7 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


W szóstym odcinku serii mec. Andrzej Śmigielski przybliży kwestię form prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie rozróżniamy rodzaje działalności? Jak wybrać między właściwy rodzaj dostosowując go do zakresu prowadzonej działalności? Jakie działania trzeba podjąć, aby otworzyć firmę i z jakimi konsekwencjami będzie się to wiązać?

Prawo Na Ławę odc. 5 - ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE POJAZDU


W piątym odcinku serii mec. Andrzej Śmigielski wytłumaczy kwestię odszkodowania za uszkodzenie pojazdu. Codziennie na polskich drogach dochodzi do tysięcy zdarzeń drogowych, w których w najszczęśliwszym przypadku szkodę ponoszą jedynie same pojazdy. Czego poszkodowany może żądać od sprawcy – i czy na pewno od sprawcy, czy ubezpieczalni? Czym jest OC i przed czym ubezpiecza? W […]