+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Zostałem zatrzymany – co robić?


  • Zatrzymujący funkcjonariusz ma obowiązek natychmiast poinformować Cię o przyczynach zatrzymania i o przysługujących Ci prawach,
  • Masz prawo do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a zatrzymujący jest obowiązany niezwłocznie zapewnić możliwość kontaktu z nim!
  • Pamiętaj, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu zatrzymania możesz złożyć zażalenie na zatrzymanie,

powiązane: sprawy karne