+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Wypadki komunikacyjne (odszkodowanie za uszkodzony pojazd, uszkodzone rzeczy podczas wypadku komunikacyjnego)


Trzonem pracy kancelarii jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (szkody materialne) oraz o zadośćuczynienie (szkody niematerialne). Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie z tytułu zniszczenia pojazdu oraz zniszczenia przedmiotów majątkowych m.in. w wyniku kolizji pojazdów, przy potrąceniu pieszego, przy pracy, czy w rolnictwie. Udzielamy wsparcia także pacjentom poszkodowanym wskutek błędów medycznych, pokrzywdzonym przestępstwem, a także osobom, które utraciły w wypadku członka najbliższej rodziny. Nasze doświadczenie obejmuje również w procesy odszkodowawcze dotyczące zdarzeń losowych, takich jak m.in. pożar, kradzież czy zalanie. W zakresie spraw odszkodowawczych nie tylko sami analizujemy kosztorysy, ale też współpracujemy z rzeczoznawcami, których opinie w wyliczeniach niejednokrotnie odbiegają rażąco od wyliczeń zawartych w decyzji Ubezpieczycieli, ujawniając tym samym zaniżenie wartości przyznanego odszkodowania lub też ujawniając bezzasadną odmowę jego przyznania. To pozwala również optymalnie ocenić zasadność i wysokość roszczeń, których dochodzimy w imieniu poszkodowanych.

By zapewnić kompleksową obsługę prawną, reprezentujemy naszych klientów na etapie postępowania likwidacyjnego, sporządzamy pisma i korespondujemy z Ubezpieczycielem, dokonujemy analizy akt szkody i oceny zasadności roszczeń, prowadzimy negocjacje ugodowe, następnie ewentualnie występujemy z powództwem i reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach sądowych, zarówno przed organami I jak i II instancji. Działania kancelarii cechuje przejrzystość i wsparcie – nasi klienci wiedzą na jakim etapie jest sprawa i są świadomi możliwości, jakie im przysługują, a także konsekwencji, w tym finansowych, jakie wiążą się z wyborem danej opcji.