+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo transportowe


Prawo transportowe jest działem prawa obejmującym przepisy regulujące sferę przemieszczania się osób i przewożenia rzeczy z jednego miejsca w inne, a także jako zbiór unormowań dotyczących kwestii organizacji transportu. W Polsce brak jest jednolitej regulacji prawnej obejmującej swoim zakresem wszelki gałęzie transportu.

Do najważniejszych źródeł prawa transportowego w Polskim porządku prawnym należą przede wszystkim ustawa Prawo Przewozowe, Kodeks Morski, Prawo Pocztowe, czy też rozporządzenie ustawa o czasie pracy kierowców.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla firm przewozowych, operatorów oraz kierowców poprzez m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

  1. przygotowywanie projektów umów (przewozu, spedycji czy też umów najmu) oraz windykację należności wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów w tym reprezentację przed organami sądowymi;
  2. opracowywanie aktów wewnętrznych przedsiębiorstw, w tym tworzenie regulaminów pracy;
  3. pomoc w zakresie uzyskiwania niezbędnych dla działania przedsiębiorstwa zezwoleń i licencji;
  4. pomoc w zakresie spraw związanych z realizacją konwencji CMR;
  5. reprezentowanie klienta w sprawach pracowniczych dotyczących diet, ryczałtów oraz wynagrodzenia za pracę.