+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo medyczne


Zbiór przepisów prawnych, zarówno z zakresu prawa procesowego, jak i materialnego regulujących stosunki między uczestnikami systemu ochrony zdrowia, czyli między pacjentem – świadczeniodawcą (np. lekarzem, pielęgniarką, położną, ratownikiem medycznym) – płatnikiem publicznym. Prawo medyczne reguluje sposób tworzenia i zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytutów badawczych, fundacji i stowarzyszeń, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej. Prawo medyczne zawiera regulacje dotyczące sposobu wykonywania zawodów medycznych oraz aspekty etyczne tych zawodów, zwłaszcza będącą przedmiotem częstych medialnych dyskusji problematykę klauzuli sumienia.

Oferujemy pomoc w sprawach m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

  1. błędu w sztuce medycznej;
  2. uzyskania odszkodowania za błąd w sztuce medycznej;
  3. spraw dot. zakażenia szpitalnego;
  4. spraw dot. klauzuli sumienia;
  5. spraw dot. tajemnicy lekarskiej;
  6. obsługi prawnej dla podmiotów leczniczych.