+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Otrzymałem spadek – co robić?


Jeśli zostałeś powołany do spadku masz 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tytule swego powołania na złożenie przed sądem lub notariuszem stosownego oświadczenia woli, w którym możesz:

  1. Przyjąć spadek wprost, tzn. w całości – wówczas ponosisz odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń,
  2. Przyjąć spadek z dobrodzejstwem inwentarza – wówczas ponosisz odpowiedzialność za długi spadkowe do określonej wartości stanu czynnego spadku (tj. tylko do wartości aktywów) np. nabyłeś spadek o wartości 100 tys. zł a wartość długów spadkodawcy wynosiła 200 tys. zł, wówczas odpowiadasz majątkowo do kwoty 100 tys. zł
  3. Odrzucić spadek – wówczas zostajesz wyłączony od dziedziczenia, tak jakbyś nie dożył otwarcia spadku.

Jeśli uchybisz 6 – miesięcznemu terminowi na złożenie oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem przez Ciebie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

powiązane: sprawy spadkowe