+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Aktualności


Głos Regionów Interwencje 29.07.2022


Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Nowej 26 w Łodzi zmagają się z problemami dotyczącymi wykupu mieszkań. W programie Telewizji Polskiej, wiedzą prawną dot. tej sytuacji, wypowiadał się mecenas Andrzej Śmigielski.

Mecenas Andrzej Śmigielski o wakacjach kredytowych


Polacy mogą już składać wnioski o „wakacje kredytowe”. W reportażu o tej uldze dla kredytobiorców, Telewizja Polska poprosiła o wypowiedź mecenasa Andrzeja Śmigielskiego.

Mecenas Andrzej Śmigielski o tym, jak od strony prawnej wygląda sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego


Sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego- czy są prawne możliwości rozwiązania problemu – o tym w studiu Radia Łódź ze swoimi gośćmi rozmawiał Maciej Trojanowski.

Prawo na Ławę odc. 14 - Dozór elektroniczny


Dozór elektroniczny zapewnia odbywanie kary na wolności. Wolność ta jest oczywiście w odpowiedni sposób ograniczona, jednakże skazany mimo wszystko nie zostaje całkowicie wyeliminowany ze społeczności. Dzięki temu ma możliwość naprawienia popełnionych błędów i jednocześnie wypełniania swoich dotychczasowych obowiązków, takich jak chodzenie do pracy, zajmowanie się gospodarstwem domowym czy opiekowanie się dziećmi. Jakie warunki musi spełnić […]

Prawo na Ławę odc. 13 Przedawnienie Roszczeń


Co powoduje przedawnienie roszczeń? Dłużnicy nie muszą spłacać należności wierzycielowi! Jednak należy pamiętać, że samo roszczenie nie zniknie, tylko będzie niemożliwe do wyegzekwowania przed sądem. Co to oznacza? Przedawnienie roszczeń – co na nie wpływa? Przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg w chwili wymagalności roszczenia, czyli od momentu możliwości dochodzenia jego spełnienia. Przed ustaleniem należy jednak sprawdzić […]

Prawo na Ławę odc. 12 - Zabezpieczenie roszczeń przedsiębiorcy


Zator płatniczy to sytuacja, w której kontrahent nie otrzymuje zapłaty za dostarczone towary lub świadczone usługi w terminie, co powoduje, że sam nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych względem swoich partnerów handlowych. Zatory płatnicze hamują więc rozwój firm, przyczyniając się do utraty płynności finansowej przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach do ich upadłości.

Prawo na Ławę odc. 11 - Ochrona dóbr osobistych


Dobrami osobistymi człowieka są wolność, zdrowie, swoboda, nietykalność, twórczość artystyczna. Każdemu człowiekowi przysługuje, prawo do poszanowania jego godności. Nikogo nie powinno się obrażać, szykanować. Mecenas Andrzej Śmigielski opowie co zrobi w przypadku naruszenia dóbr osobistych.

Prawo na Ławę odc. 10 - Podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami


W dziesiątym odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski opowie o podziału majątku wspólnego pomiędzy małżonkami. Po zakończeniu małżeństwa w formie rozwodu, jeżeli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, możliwy jest podział majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego może nastąpić, również po śmierci jednego z małżonków.

Prawo na Ławę odc. 9 - Rodzaje umów o pracę oraz rozwiązywanie stosunków umów o pracę


W dziewiątym odcinku programu mecenas Andrzej Śmigielski poruszy tematy dotyczące: Stosunku pracy, rodzaju pracy oraz rodzaje rozwiązywania umów o pracę. Warto wiedzieć co wolno a czego nie Pracodawcom.

Prawo Na Ławę odc. 8 - DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW


W ósmym odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski opowie o dochodzeniu roszczeń przez przedsiębiorców i ich zabezpieczeniu przed brakiem zapłaty.