+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
Polski English
 

Aktualności


Łódzkie Wiadomości Dnia - 20.06.2020


Mieszkańcy kamienicy przy ul. Wileńskiej 51 w Łodzi zmagają się z nieodpowiednim, według mieszkańców, zarządzaniem stanem budynku przez administrację. O sytuacji prawnej tego przypadku wypowiadał się Adwokat Andrzej Śmigielski.

Jeden na jeden - 15.05.2020


,,Na obecną chwilę, odstąpienie od umowy może nie przynieść pożądanego rezultatu" - Adwokat Andrzej Śmigielski w programie ,,Jeden na jeden" o planowanych wyjazdach i turystyce w czasach pandemii COVID-19.

Sprawa dla reportera - 01.06.2017


Adwokat Andrzej Śmigielski u boku klienta w programie Telewizji Polskiej "Sprawa dla Reportera", w którym poruszana jest sprawa o zniesienie współwłasności małżeństwa po rozwodzie.

Kara umowna


Wykonanie umowy zawartej przez przedsiębiorcę zależy od wielu elementów. Z reguły należyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę zależne jest od innych podmiotów, z którymi przedsiębiorca zawiera umowy w celu otrzymania określonych towarów lub usług. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez inne podmioty powoduje, że przedsiębiorca ma duże trudności lub wręcz nie może wykonać umów zawartych przez siebie. W rezultacie w procesie wykonywania umów zachodzi cały szereg zależności. Powstaje więc cała siatka zależności, którą można porównać do kół zębatych pracujących w maszynie.

Co zrobić, gdy dłużnik wyzbywa się majątku?


Niestety niespłacanie zobowiązań przez niesolidnych dłużników zdarza się coraz częściej i następuje ze szkodą dla wierzycieli, którzy musieli zapłacić pokaźne, ciągle rosnące podatki od wystawionych faktur. Sytuacja taka powoduje, że wierzyciel nie ma już towaru, za który musiał wcześniej zapłacić, a który następnie sprzedał na rzecz dłużnika lub musiał ponieść znaczne koszty i nakład pracy na świadczone na rzecz dłużnika usługi i ciągle nie może się doczekać zapłaty od dłużnika za towar lub usługę. Dodatkowo co rusz występują w praktyce przypadki, że dłużnik podejmuje działania polegające na wyzbyciu się całego majątku w celu udaremnienia prowadzonej przez wierzyciela egzekucji. Takie działania dłużnika można określić jako bycie przedsiębiorczym w negatywnym znaczeniu.

Skuteczna windykacja wierzytelności


W 2010 r na wokandę Sądów Gospodarczych trafiło ponad 1 000 000 spraw. Faktem powszechnie znanym jest często występujący w obrocie gospodarczym brak zapłaty za sprzedany towar lub świadczoną usługę. Jak mantra cały czas powraca udręka przedsiębiorców w postaci braku skutecznej egzekucji, z przeprowadzeniem której łączy się poniesienie przez przedsiębiorcę znacznych kosztów. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej jest odpłatny. Koszty poniesione przez przedsiębiorę najpierw w celu sprzedaży towaru lub wykonania usługi wzrastają o zapłacone podatki, opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, bez którego w profesjonalnym obrocie trudno się obejść.

Nadal bez zmian. Kierowcy nie wiedzą czy mogą parkować na Nawrot


Adwokat Andrzej Śmigielski o sytuacji prawnej na ul. Nawrot, gdzie występują dwa zaprzeczające sobie znaki o zakazie oraz pozwoleniu na parkowanie w wyznaczonych miejscach. Czy mandaty za parkowanie w tym miejscu są zgodne z prawem?

Łódzkie Wiadomości Dnia - 12.02.2020


Adwokat Andrzej Śmigielski o obowiązku zapewnienia lokalu zamiennego lokatorów kamienicy przy ulicy Nawrot 38A, której stan z dnia na dzień staje się coraz gorszy.

Czy w Łodzi powstanie drapacz chmur Piotra Misztala?


Adwokat Andrzej Śmigielski na temat rozwiązania problemu z działką u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Piłsudskiego, na której znany łódzki przedsiębiorca Piotr Misztal zamierza wybudować drapacz chmur, a tymczasowo postawił „sławojkę”.

Łódzkie Wiadomości Dnia - 30.10.2019


Łódzkie kamienice, choć piękne, coraz częściej grożą zawaleniem. Na temat popadających w ruinę kamienic, w Łódzkich Wiadomościach Dnia, wypowiadał się Adwokat Andrzej Śmigielski