+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Wypadki komunikacyjne (zadośćuczynienie i odszkodowanie)


Skutkiem wypadków komunikacyjnych, tj. zdarzeń w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym z udziałem co najmniej jednego pojazdu są szkody osobowe lub/i szkody w majątku uczestników zdarzenia. Szkodami niemajątkowymi – w języku prawnym określanymi jako krzywda – są uszczerbki psychiczne, związane z odczuwaniem bólu, cierpienia, do których doszło w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Szkodą majątkową jest uszczerbek w majątku, zwykle związany z koniecznością poniesienia kosztów leczenia, rehabilitacji, czy utratą zdolności zarobkowej. Świadczeniem rekompensującym poniesioną szkodę niemajątkową jest zadośćuczynienie. Świadczeniem należnym poszkodowanym, którzy doznali szkody majątkowej jest odszkodowanie. Odszkodowanie powinno pokrywać zarówno rzeczywistą szkodę, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby do zdarzenia nie doszło.

By zapewnić kompleksową obsługę prawną, reprezentujemy naszych klientów na etapie postępowania likwidacyjnego, sporządzamy pisma i korespondujemy z Ubezpieczycielem, dokonujemy analizy akt szkody i oceny zasadności roszczeń, prowadzimy negocjacje ugodowe, następnie ewentualnie występujemy z powództwem i reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach sądowych, zarówno przed organami I jak i II instancji. Działania kancelarii cechuje przejrzystość i wsparcie – nasi klienci wiedzą na jakim etapie jest sprawa i są świadomi możliwości, jakie im przysługują, a także konsekwencji, w tym finansowych, jakie wiążą się z wyborem danej opcji.