+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Wypadki komunikacyjne (koszty z tytułu najmu pojazdu zastępczego oraz holowania)


Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez kierującego innym pojazdem, którzy zostali pozbawieni możliwości korzystania ze swojego pojazdu, a nie posiadają innego auta, przysługuje prawo do najmu pojazdu zastępczego przez czas trwania likwidacji szkody. Nasza kancelaria od wielu lat z nieprzeciętnym sukcesem reprezentuje zarówno poszkodowanych, jak i firmy specjalizujące się w najmie pojazdów zastępczych. W celu dochodzenia zwrotu kosztów związanych z najmem pojazdu zastępczego i holowaniem pojazdu uszkodzonego występujemy zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i w ramach postępowania sądowego.  W tym zakresie:

 1. na etapie postępowania likwidacyjnego:
  • redagujemy pisma kierowane do ubezpieczyciela OC ppm;
  • dokonujemy analizy akt szkody i oceny zasadności roszczeń;
  • prowadzimy negocjacje ugodowe;
 1. na etapie postępowania sądowego:
  • redagujemy i sporządzamy pozwy oraz inne dalsze pisma procesowe;
  • występujemy przez sądami I i II instancji.