+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo ubezpieczeniowe


Ogół norm prawnych regulujących organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń oraz prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Obsługa świadczona przez kancelarię w zakresie prawa ubezpieczeń obejmuje pomoc w sporach z ubezpieczycielami na etapie postępowań likwidacyjnych oraz w sporach sądowych, w tym także pomoc w postępowaniach związanych z wypadkami zaistniałymi na skutek sprawstwa cudzoziemca lub poza obszarem Polski. Ponadto, zakres usług kancelarii obejmuje również sprawy ubezpieczeń mienia, gospodarstw rolnych oraz ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.