+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo kontraktów sportowych


Prawo sportowe nie znajduje swojego miejsca w doktrynalnym podziale na szeroko pojęte gałęzie prawa. Pośród regulacji mających zastosowanie w sporcie możemy znaleźć wiele źródeł, skupiających się bezpośrednio na nim jak np. ustawa o sporcie, a także takie regulacje, które tworzone były z myślą o nim, jak na przykład ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Zastosowanie mają również akt prawne nieodnoszące się do sportu w sposób bezpośredni jak kodeks cywilny, kodeks pracy, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, czy też ustawa prawo o stowarzyszeniach.

Na przestrzeni ostatnich lat łatwo dostrzec ciągły wzrost zainteresowania różnymi dziedzinami sportu. W związku powyższym zaobserwować możemy, iż media oraz sponsorzy skłonni są inwestować w sport coraz większe środki, a sport oraz otaczająca go rzeczywistość tworzona przez związki i organizacje sportowe musi radzić sobie z problemami nie tylko natury sportowej, lecz również problemami w zakresie prawa – kontrakty zawodników, spory między organizacjami. W dzisiejszych czasach sport nie jest w stanie funkcjonować w oderwaniu od biznesu oraz prawa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, kancelaria świadczy usługi z zakresu obsługi związków i organizacji sportowych poprzez:

  1. opracowywanie aktów wewnętrznych związków i organizacji sportowych, w tym tworzenie regulaminów;
  2. sporządzanie oraz negocjowanie kontraktów i umów między związkami, klubami i organizacjami sportowymi, a zawodnikami, trenerami, agentami sportowymi, pracownikami oraz działaczami, a także między innymi związkami i klubami;
  3. przekształcanie stowarzyszeń sportowych w spółki akcyjne;
  4. reprezentowanie klubów, związków, organizacji i zawodników przed Sądami Powszechnymi, sportowymi sądami polubownymi oraz organami związków sportowych;
  5. prawną ochronę znaków towarowych klubu, jego marki oraz nazwy;
  6. bieżące rozwiązywanie zagadnień prawnych.