+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo geologiczne i górnicze


Określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie przede wszystkim prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla. Trzonem regulacji tego prawa jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze.

Usługi świadczone przez kancelarię w zakresie prawa geologicznego i górniczego obejmują doradztwo prawne w zakresie wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szeroko rozumianych prac geologicznych, uzyskiwania koncesji, reprezentowanie w postępowaniach prowadzonych w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych wskazanych w ustawie, sporządzanie środków zaskarżenia od decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.