+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
Polski English
 

Maria Piontek


Obecnie studentka IV-go roku kierunku prawo, ze specjalnością prawnokarną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczęszcza na seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Pracy, gdzie rozpoczęła pisanie swojej pracy magisterskiej. W roku 2017/2018 oraz 2019/2020 otrzymała stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe. Odbywała praktyki w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym i w prawie pracy.