+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
Polski English
 

apl. adw. Kinga Lesiak


W 2018 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Świadek anonimowy w polskim procesie karnym” obroniła z wynikiem bardzo dobrym. W toku studiów była wielokrotną stypendystką stypendium rektora dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich oraz kancelarii radcy prawnego. W trakcie studiów działała również w sekcji karnej Studenckiego Punktu Informacji Prawnej – Klinika Prawa. W 2021 roku ukończyła trzyletnią aplikację adwokacką odbywaną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie odszkodowawczym.