+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
Polski English
 

apl. adw. Anna Wieczorek-Kowalska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2018 r. obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt.: „Zbieg egzekucji w polskim systemie prawnym” w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Procedur Środowiskowych. W trakcie studiów otrzymywała stypendium rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej – Klinice Prawa, a także odbywając praktykę w Sądzie Rejonowym, kancelarii komorniczej oraz kancelarii notarialnej. W 2021 roku ukończyła trzyletnią aplikację adwokacką odbywaną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie cywilnym, w szczególności w problematyce prawa rodzinnego.